Håndter dyre forbrukslån med disse knepene

De siste årene har det vært en jevn økning i antallet inkassosaker i Norge som følge av dyre forbrukslån, der alle aldersgrupper ser ut til å være rammet. Det inkluderer flere inkassosaker mot pensjonister, der antallet krav er nesten doblet på ti år. Deler av årsaken kan spores tilbake til fallet i oljeprisene, og en norsk økonomi som halter. Framtiden er også usikker med flere tegn på usikkerhet. Boliggjelden vår fortsetter å vokse i rekordfart, til stor bekymring blant landets økonomer. Spørsmålet blir hvorvidt norske husstander klarer å betjene gjelden dersom rentene skyter oppover?

Når den økonomiske livreima strammes inn er det mange som får betalingsproblemer, og det gir direkte utslag på statistikken over inkassosaker. Inkasso har ofte en selvforsterkende effekt, da det legger ytterligere press på økonomien i form av høye salær. Blir ikke regningene betalt i tide, risikerer man å få betalingsanmerkninger registrert på navnet sitt – og dermed bli sperret ute fra nye lån. Målet må være å unngå inkasso for enhver pris, og at man får privatøkonomien inn på rett spor.

Her finner du 5 tips for å unngå inkasso, sammen med en forklaring på hvilke rettigheter du har hvis inkassokravet havner i postkassen.

Tips # 1 Sett opp et budsjett for husholdningen

En av de enkleste metodene for å unngå inkasso, er å skaffe seg bedre oversikt over egen privatøkonomi. Her har de fleste en grundig jobb å gjøre, ettersom undersøkelser viser at nordmenn er dårligst i Europa på å lage budsjett. Som et direkte resultat av manglende økonomistyring, øker også sjansen for at krav videresendes til inkasso. Hensikten med et budsjett er å se hvor pengene tar veien hver måned, i form av faste og variable utgifter. Du får også en enklere jobb med å identifisere hvilke kostnader som kan kuttes.

Når en faktura sendes til inkasso, skyldes det enten manglende betalingsevne eller slurv i form av at man glemmer å betale regningen. Budsjettet burde derfor inneholde en liste over hvem man skylder penger, og hvilke beløp det er snakk om.

Ikke minst er det viktig at du holder deg innenfor rammene i budsjettet, samme hva som skjer. Det smarteste er å fokusere på nedbetaling av forfalt gjeld, slik at man unngår ytterligere rentekostnader og lån som fordyres.

Tips # 2 Refinansier kostbare lån

Lån med skyhøy effektiv rente er en gjenganger blant de som sitter med inkassogjeld. Det er ikke nødvendigvis feil å ta opp et lån, men det gjelder å motta et fornuftig rentetilbud og samtidig ha en økonomi som tåler den ekstra belastningen som følger med.

For de som sliter med høy gjeld kan det også være vanskelig å bryte ut av situasjonen, på grunn av de høye kostnadene. I slike tilfeller lønner det seg å søke om refinansiering, med mål om å skaffe lavere effektive renter. Har du flere kostbare smålån vil refinansiering også redusere mengden papirarbeid du sitter med. Hvis du sliter med å oppdrive info om ulike produkter kan du lese mer på siden om forbrukslån – Billigeforbrukslån.no, hvor de har listet opp forskjellig info om ulike banker og tilbud.

Refinansiering kan sammenlignes med en form for gjeldslette i følge snl.no, der låntaker sletter eksisterende lån i bytte mot en billigere form for finansiering. Mange velger å refinansiere gjeld via et større lån uten sikkerhet, så fremt de oppnår en lavere effektiv rente.

Her kan det være smart å søke gjennom en lånemegler, ettersom de samarbeider med et større antall banker. Blant disse finner man for eksempel Aros Finans og Lendo – som begge har spesialisert seg på videreformidling av refinansiering. Tjenesten er gratis og du slipper samtidig å sende inn en lang rekke individuelle søknader. Velger du å refinansiere dyre lån anbefaler vi deg å benytte medlåntaker. Sett fra bankens side vil risikoen falle dersom flere står ansvarlig for tilbakebetaling av pengene.

Tips # 3 Tving deg selv til å spare

Mange inkassosaker kommer av skyldnerens manglende betalingsevne. Å opprette en bufferkonto er derfor blant de enkleste triksene som lar deg forebygge inkasso. Sett opp faste trekk fra lønningsposen hver måned, der pengene føres inn på en separat sparekonto. Forsøk å sette til side minst 10 prosent av netto inntekter ved månedsslutt, og bruk aldri pengene med mindre det er absolutt nødvendig. Et inkassovarsel er naturligvis god nok grunn til å hente ut penger.

Med sparekonto kan du dekke regningene dine før de går til inkasso, og ha ekstra beskyttelse mot uforutsette utgifter. Nordmenn er dårlige til å spare penger, til tross for de fordelene det fører med seg. Å sette penger til side hver måned krever også en solid porsjon med selvkontroll, da fristelsen til å bruke pengene alltid er til stede.

Tips # 4 Ta kontakt med kreditor

Regninger sendes ikke automatisk til inkasso, og det finnes egne lover som regulerer tiden det tar før kravet kan videresendes. Kreditor har i prinsippet to muligheter dersom en betaling er gått til forfall. Den første er å sende en purring, der det legges til et purregebyr på maks 1/10 av gjeldende inkassosats (70 kroner i skrivende stund). Valg nummer to er å sende et varsel om inkasso direkte ved forfalt betaling, der skyldner får 14 dager på seg til å innfri kravet.

Når man mottar varsel om inkasso er det viktig å ta affære så fort som mulig, enten gjennom å betale kravet eller kontakte kreditor. I de fleste tilfeller må kreditor betale et inkassoselskap for å inndrive kravet på deres vegne. Løsningen er dyr og sjansen er stor for at kreditor aksepterer en alternativ løsning. Har du ikke råd til å betale hele regningen? Hvorfor ikke spørre kreditor om en betalingsløsning. Du kan foreslå å betale halve summen innen forfallsdato, og resterende sum på et gitt fremtidig tidspunkt. Alternativet for kreditor er å betale for tvangsinnkreving av beløpet, så en slik løsning er ofte å foretrekke.

Tips # 5 Benytt elektronisk faktura og avtalegiro

Inkasso skyldes ofte manglende organisering og regninger som mistes, glemmes eller overses helt til det er for sent. Utenom å opprette et husholdningsbudsjett, finnes det løsninger som gjør det enklere å organisere alle kravene. Første steg er å bli kvitt de plagsomme papirfakturaene, ved å akseptere elektronisk levering. I dag finnes det knapt et selskap som ikke tilbyr papirløs faktura, gjennom egne nettportaler. Start med kommunale avgifter, strøm, internett og kabel-TV. Opprett gjerne en separat epost konto, kun for mottak av økonomiske krav.

Neste steg er å akseptere avtalegiro – en løsning der betalingen trekkes automatisk fra kontoen din hver måned. Med avtalegiro kan du enkelt legge inn maksbeløp, slik at et større beløp ikke trekkes ved en feil. Du må registrere avtalen gjennom nettbanken, og ha tilgang til BankID. Avtalegiro passer bra for alle faste utgifter i husholdningen, og minsker sjansen betraktelig for at regninger blir sendt til inkasso. Majoriteten av norske selskap tilbyr i dag avtalegiro, men det finnes likevel unntak.

Husk rettighetene dine ovenfor inkassoselskapet

Som forbruker har du flere viktige rettigheter det er viktig å kjenne til. Den første relaterer til klager på inkasso, og hvorvidt du er enig i kravet. Skulle du motta et inkassokrav du mener er feil, er det viktig at du klager på avgjørelsen i brevform.

Inkassoselskapet plikter jmf. Inkassoloven å fryse kravet inntil klagen er behandlet. Den enkleste løsningen er å sende inkassoselskapet en epost, og be om en bekreftelse på at klagen er mottatt. Skulle saken sendes videre til Finansklagenemnda er det viktig å kunne dokumentere hvert steg i saksbehandlingen. Tvistesaker mellom forbruker og inkassoselskap kan kun ankes til Finansklagenemnda såfremt partene allerede har forsøkt å nå frem til en løsning. En anke til nemnda er gratis, og finansieres utelukkende via et gebyr betalt av det selskapet som klages inn.

Du burde også sette deg nærmere inn i lovverket som begrenser hvor mye et inkassoselskap kan kreve i salær. Regjeringen regulerer salærsatsene via egen forskrift, og det er viktig at loven følges til punkt og prikke. For eksempel vil salæret du betaler variere i henhold til størrelsen på det forfalte kravet. Det finnes også en rekke krav relatert til saksbehandlingen, der 14 dagers grensen vi nevnte tidligere er et godt eksempel.