Har folkefinans så mye potensiale som mange tror

Folkefinansiering forklart

Dersom en gründer sitter med en plan for en virksomhet, men ikke har de tilstrekkelige midlene som trengs for å starte virksomheten, kan folkefinansiering være løsningen. Folkefinansiering er når flere aktører går sammen for å samle inn bidrag til oppstarten av en slik virksomhet. Gjennom flere mindre pengebeløp eller andre ressurser som kan være nyttige, får virksomheten støtte ved at flere personer investerer på et tidlig tidspunkt. Dette gjøres gjennom en digital plattform.

En risiko

Det er knyttet risiko til slike investeringer ettersom lånene blir utgitt av flere forskjellige aktører, dermed blir risikoen delt mellom de. Virksomhetene som investeres i er ofte nylige etablerte av folk uten erfaring på dette markedet, og derfor er det vanskelig å fastslå hva som skal være prisen på selskapet, samt videre utvikling. Det er klart det er en stor gevinst knyttet til å investere i et selskap på et tidlig stadium, men her kan man også tape penger.

Modellen

Det finnes fire forskjellige modeller for folkefinansiering. Den ene er belønningsbasert, som vil si at långiveren får produktet rabattert til gjengjeld for finansieringen. Den andre er donasjonsbasert, som innebærer at man donerer til et prosjekt man vil se gjennomført.

Den tredje er egenkapitalbasert, det vil si at investoren låner til de bedriftene en har tro på, stor risiko og gevinst. Den fjerde er lånebasert, dette innebærer at långiver låner ut penger til et selskap som sannsynligvis kan betale tilbake. Sett gjennom øynene til den som låner penger er det definitivt mye å hente på en slik løsning, da det blir mye lettere å unngå kostbare forbrukslån som er vanskelige å nedbetale.

Har definitivt kommet for å bli

Finanstilsynet har opplevd økende interesse rundt folkefinansiering. De seneste årene har det blitt registrert flere folkefinansierings plattformer blant långivere. Likevel advarer man mot risikoen som er knyttet til denne finansierings metoden. Spesielt risikoen for at låntaker ikke betaler tilbake lånesummen, dette fører til at investorer taper pengene sine. Det advares også for forbrukere om at dersom folkefinansierings plattformene går konkurs, vil de ikke kunne få tilbake pengene sine. Likevel er dette i økende grad en ønsket låneformidlingsmetode.