Å forsikre seg mot et prisfall på boligverdien

  • Diversifisere – investere i andre ting.
  • Relativ verdi i boligmarkedet.

Det enkle svaret på hvorvidt man kan forsikre seg mot et prisfall på boligverdien, er egentlig nei. Det finnes ingen egne forsikringer mot dette. Man kan kanskje tenke seg noen kreative løsninger med finansielle instrumenter, der man kjøper noen form for opsjoner som vil øke i verdi ved nedgang i boligprisene, men det er neppe aktuelt.

Spørsmålet blir da mer hva man legger i å forsikre seg mot prisfall når man ikke kan kjøpe en vanlig forsikring. Det er mulig å sikre at ikke hele sparekapitalen er i spill på boligmarkedet ved å spare i for eksempel aksjer eller fond. Det er også mulig å tenke på boligens relative verdi i boligmarkedet, eller å leie.

Diversifisere – investere i andre ting

Hvis man ønsker å sikre sine verdier i absolutte tall, det vil si at man for eksempel har tre millioner og vil at de skal være mindre utsatte for svingninger i boligmarkedet, kan det være fornuftig å diversifisere. Det betyr at man for eksempel investerer 1,5 millioner i bolig, men har resterende 1,5 millioner i verdipapirer.

Da reduseres risikoen ved at halvparten av beløpet i teorien vil være helt uavhengig av boligmarkedet. Samtidig vil det sannsynligvis være en viss sammenheng i form av konjunkturforandringer. Hvis økonomien utvikler seg på en svært negativ måte, så vil både boliger og aksjer miste verdi. Men likevel har man sikret seg en del mot nedgang.

Relativ verdi på boligmarkedet

Et viktig poeng med boligverdi er å tenke på den absolutte verdien (at 5 millioner er mer enn 4 millioner) eller den relative verdien (at en enebolig vanligvis koster mer enn et rekkehus på samme sted). Hvis man tenker på relativ verdi, så er man allerede sikret mot nedgang i markedet så lenge man skal være i det:

  • Hvis man skal bytte bolig i samme prisklasse vil den være tilsvarende billigere.
  • Hvis man skal «oppgradere» bolig blir byttet faktisk billigere hvis markedet faller.

En annen løsning – leie bolig

En ganske radikal løsning på å fjerne risiko for fall i boligmarkedet, er å leie bolig. Da er man ikke direkte eksponert mot endringer boligprisene i det hele tatt. Men det er vanskelig å mene at dette er en god løsning så lenge skattesystemet og andre faktorer er like fordelaktige som de er i Norge i dag.

Uforutsigbarhet og usikkerhet

Dette blir til syvende og sist et spørsmål om hva man kan og bør forsikre seg mot. Det finnes risikoer og usikkerhet, som brann og ulykker som man bør forsikre seg mot. Men det finnes også usikkerhet, som bevegelser i boligpriser og lignende, som man ikke kan – og kanskje heller ikke bør – kunne forsikre seg mot.

Selge og kjøpe bolig

Å selge og kjøpe bolig er et spesialtilfelle, der det kan være et behov for å sikre seg. Hvis man for eksempel kjøper en ny bolig tre år før den er ferdigstilt til en fast pris, så finnes det en risiko for at markedet i mellomtiden går sterkt ned. Noen ganger kan utbyggere tilby sikring mot dette.

Noen avsluttende tips

Som boligeier så kan det selvfølgelig være lett å uroe seg for boligmarkedet. Boligen er i Norge den største investeringen man gjør. Men istedenfor å fokusere på forandringer i verdi, som egentlig bare er tall på et papir eller en skjerm, så bør fokus kanskje heller være på hvor billig man egentlig bor også med moderat utvikling i verdi.