3 kreditt-tilbud jeg styrte unna

Å ta opp forbrukslån blir stadig vanligere for mange, og det finnes et stort marked av ulike lånetilbydere. Vurderer man å ta opp forbrukslån bør man derimot ha tenkt gjennom saken grundig først, ettersom det for de aller fleste lån tilkommer høye gebyr og rentekostnader. Det er derfor lurt å ha en god oversikt over de ulike lånetilbyderne. Her ser jeg nærmere på lån som kjennetegnes av…..

  • Høye rentenivåer.
  • Unødvendige merkostnader.
  • Kostbare gebyrer.

Det er mange forbrukslån man kan velge mellom, men det er også store forskjeller på de ulike tilbudene som finnes. Dette gjelder spesielt når det kommer til effektivt rentenivå og gebyrer for de forskjellige forbrukslånene. Skal man velge et forbrukslån bør man derfor gå gjennom hvilke lån som finnes og unngå de mest ugunstige.

Mangelen på et gjeldsregister har også gjort at mange har tatt opp forbrukslån, uten at andre banker er klar over det. Dagens Næringsliv skrev nylig om en gruppe gründere som har avdekket søkere med lån i opptil 10 andre banker.

Ikke lån penger du ikke trenger

Før man velger å ta opp et forbrukslån bør man tenke godt over om man egentlig trenger å ta opp et lån. På grunn av de høye rentekostnadene, er forbrukslån blant de minst gunstige lånene man kan ta opp. Man bør derfor unngå dem om det er mulig, og heller spare dersom man har mulighet til det.

Dersom man derimot skal ta opp et forbrukslån, er det noen ting man bør tenke over på forhånd. For det første kan det være lurt å sjekke prisene på finansieringen nøye på forhånd.
Det første man bør gjøre er å sette en begrensning for hvor stort lånet skal være og ikke ta opp et større lån enn hva man kan betjene. Deretter bør man prøve å finne et forbrukslån med lav rente og lave gebyrer.

Etableringsgebyr, nominell rente og nedbetalingstid

Flere av de dyreste forbrukslånene har i tillegg til et høyt rentenivå, også fakturagebyr og etableringsgebyr. Dette vil igjen gjøre de totale kostnadene langt dyrere, og det vil derfor kunne lønne seg å prøve å velge forbrukslån som ikke har like mange tilleggskostnader. Noen tilbyr også lengre nedbetalingstid enn andre, men dette vil også bety høyere kostnader i lengden.

  • Folkia.
  • Cresco Access.
  • DNB.

Tilbudet fra Folkia

Et av forbrukslånene som kommer dårlig ut i så og si alle tester, er lånet fra Folkia. Forbrukslånet kommer med både etableringsgebyr og fakturagebyr som bidrar til å øke de totale kostnadene. I tillegg er det effektive rentenivået skyhøyt, og man kan fort ende opp med å betale langt over 100 % rente. I Sarpsborg Arbeiderblad skriver de at disse lånene i noen tilfeller har over 1.000% rente! Dette lånet bør derfor unngås.

Cresco Access

Et annet dyrt forbrukslån er lånet fra Cresco Access som kommer med en lang liste ekstra kostnader. Blant disse finner man administrasjonsgebyr som må betales månedlig om man overstiger et visst beløp, og gebyr for kontantuttak både i Norge og utenlands. I tillegg krever Cresco Access rente fra første dag, både ved varekjøp og kontantuttak.

Den Norske Bank

En av bankene som man også bør unngå er DNB. Deres forbrukslån kommer også dårlig ut i mange tester, på grunn av store ekstra kostnader knyttet til gebyrer. Selv om den nominelle renten ikke er så høy som hos mange andre, øker de totale kostnadene betraktelig som følge av gebyrer som fører til et høyt effektivt rentenivå.

Unngå å havne i kreditt fella

Gjennom å tenke gjennom, og sette seg inn i de ulike forbrukslånene som finnes på markedet, kan man spare betraktelige summer. Å sette seg godt inn i de ulike vilkårene og tilleggskostnadene før man velger forbrukslån er også svært lurt. På denne måten unngår man å få sjokk-regninger i posten som følge av ukjente kostnader.